“Sebesar-besar kebajikan itu ialah berakhlak dengan akhlak yang baik, dan dosa itu ialah perasaan bimbang dalam jiwa dan engkau tidak suka keadaan itu diketahui oleh orang lain”.

Wednesday, April 27, 2011

No Entry Zone

because this came straight from bottom of my heart...


No comments:

Sharing Is Caring